ఏది కడ దీనికేది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏది కడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఏది కడ దీనికేది మొదలు వట్టి
వేదనలు తన్ను విడుచు టెన్నడు ||

తొడరినహృదయమే తోడిదొంగయై
వడిగొని తన్ను వలబెట్టగాను
కడగి కర్మముల గడచు టెన్నడు
నిడివిబంధముల నీగు టెన్నడు ||

తతిగొన్న తలపులే దైవయోగమై
మతినుండి తన్ను మరగించగాను
ప్రతిలేనియాపద బాయు టెన్నడు
ధృతిమాలినయాస దీరు టెన్నడు ||

పొదలినమమతయే భూతమై తన్ను
బొదిగొని బుద్ధి బోధించగాను
కదిసి వేంకటపతి గనుట యెన్నడు
తుదిలేనిభవముల దొలగు టెన్నడు ||


Edi kaDa (Raagam: ) (Taalam: )

Edi kaDa dInikEdi modalu vaTTi
vEdanalu tannu viDucu TennaDu

toDarinahRudayamE tODidoMgayai
vaDigoni tannu valabeTTagAnu
kaDagi karmamula gaDacu TennaDu
niDivibaMdhamula nIgu TennaDu

tatigonna talapulE daivayOgamai
matinuMDi tannu maragiMcagAnu
pratilEniyApada bAyu TennaDu
dhRutimAlinayAsa dIru TennaDu

podalinamamatayE BUtamai tannu
bodigoni buddhi bOdhiMcagAnu
kadisi vEMkaTapati ganuTa yennaDu
tudilEniBavamula dolagu TennaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |