ఏదాయనేమి హరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏదాయనేమి హర (రాగం: ) (తాళం : )

ప : ఏదాయనేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమే చాలు
ఆదినారాయణుడీ అఖిల రక్షకుండు

చ : శునకము బతుకును సుఖమయ్యే తోచుకాని
తనకది హీనమని తలచుకోదు
మనసొడబడితేను మంచిదేమి కానిదేమి
తనువులో అంతరాత్మ దైవమగుట తప్పదు

చ : పుఱువుకుండే నెలవు భువనేశ్వరమైతోచు
పెరచోటి గుంటయైన ప్రియమైయుండు
ఇరవై వుండితే చాలు ఎగువేమి దిగువేమి
వరుస లోకములు సర్వం విష్ణుమయము

చ : అచ్చమైన ఙ్ఞానికి అంతా వైకుంఠమే
చెచ్చర తనతిమ్మటే జీవన్ముక్తి
కచ్చుపెట్టి శ్రీవేంకటపతికీ దాసుడైతే
హెచ్చుకుందేమిలేదు ఏలినవాడితడే


edaayanaemi hari (Raagam: ) (Taalam: )

pa : edaayanaemi hari ichchina janmame chaalu
aadinaaraayaNuDee akhila rakshakuMDu

cha : Sunakamu batukunu sukhamayye tOchukaani
tanakadi heenamani talachukOdu
manasoDabaDitenu maMchidemi kaanidemi
tanuvulO aMtaraatma daivamaguTa tappadu

cha : pu~ruvukuMDe nelavu bhuvaneSvaramaitOchu
perachOTi guMTayaina priyamaiyuMDu
iravai vuMDite chaalu eguvemi diguvemi
varusa lOkamulu sarvaM vishNumayamu

cha : achchamaina ~m~naaniki aMtaa vaikuMThame
chechchara tanatimmaTe jeevanmukti
kachchupeTTi SreeveMkaTapatikee daasuDaite
hechchukuMdemiledu elinavaaDitaDe


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |