ఏణనయనలచూపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏణనయనలచూపు (రాగం: నారణి ) (తాళం : )

ఏణనయనలచూపు లెంత సొబగైయుండు
ప్రాణసంకటములగుపనులు నట్లుండు ||

ఎడలేనిపరితాప మేరీతి దా నుండు
అడియాసకోరికెలు నటువలెనె యుండు
కడలేనిదు:ఖసంగతి యెట్ల దానుండు
అడరుసంసారంబు నట్లనే వుండు ||

చింతాపరంపరల జిత్తమది యెట్లుండు
వంత దొలగనిమొహవశము నట్లుండు
మంతనపుబనులపయి మనసు మరి యెట్లుండు
కంతుశరమార్గములగతి యట్ల నుండు ||

దేవుడొక్క డెయనెడి తెలివి దన కెట్లుండు
శ్రీవేంకటేశుక్రుపచేత లట్లుండు
భావగోచరమైనపరిణ తది యెట్లుండు
కైవల్యసొఊఖ్యసంగతులు నట్లుండు ||


ENanayanalachUpu (Raagam:nAraNi ) (Taalam: )

ENanayanalachUpu leMta sobagaiyuMDu
prANasaMkaTamulagupanulu naTluMDu ||

eDalEniparitApa mErIti dA nuMDu
aDiyAsakOrikelu naTuvalene yuMDu
kaDalEnidu:khasaMgati yeTla dAnuMDu
aDarusaMsAraMbu naTlanE vuMDu ||

chiMtAparaMparala jittamadi yeTluMDu
vaMta dolaganimohavaSamu naTluMDu
maMtanapubanulapayi manasu mari yeTluMDu
kaMtuSaramArgamulagati yaTla nuMDu ||

dEvuDokka DeyaneDi telivi dana keTluMDu
SrIvEMkaTESukrupachEta laTluMDu
bhAvagOcharamainapariNa tadi yeTluMDu
kaivalyasoUkhyasaMgatulu naTluMDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |