ఏడ వలపేడ మచ్చికేడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏడ వలపేడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఏడ వలపేడ మచ్చిక ఏడ సుద్దులు
ఆడుకొన్నమాటలెల్లా నవి నిజాలా ||

తొలుకారుమెరుపులు తోచి పోవుగాక
నెలకొని మింట నవి నిలిచీనా
పొలతులవలపులు పొలసిపోవుగాక
కలకాలం బవి కడతేరీనా ||

యెండమావులు చూడ నేరులై పారుగాక
అండకుబోవ దాహ మణగీనా
నిండినట్టిమోహము నెలతలమది జూడ
వుండినట్టేవుండుగాక పూతయ్యీనా ||

కలలోనిసిరులెల్ల కనుకూర్కులేకాక
మెలకువ జూడ నవి మెరసీనా
అలివేణులమేలు ఆశపాటేకాక
తలపు వేంకటపతి దగిలీనా ||


EDa valapEDa (Raagam: ) (Taalam: )

EDa valapEDa maccikEDa suddulu
ADukonnamATalella navi nijAlA

tolukArumerupulu tOci pOvugAka
nelakoni miMTa navi nilicInA
polatulavalapulu polasipOvugAka
kalakAlaM bavi kaDatErInA

yeMDamAvulu cUDa nErulai pArugAka
aMDakubOva dAha maNagInA
niMDinaTTimOhamu nelatalamadi jUDa
vuMDinaTTEvuMDugAka pUtayyInA

kalalOnisirulella kanukUrkulEkAka
melakuva jUDa navi merasInA
alivENulamElu AsapATEkAka
talapu vEMkaTapati dagilInA


బయటి లింకులు[మార్చు]

edavalapedamacchika

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |