ఏటిబ్రదుకు యేటిబ్రదుకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటిబ్రదుకు యేటిబ్రదుకు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏటిబ్రదుకు యేటిబ్రదుకు వొక్క
మాటలోనే యటమటమైనబ్రదుకు ||

సంతకూటములే చవులయినబ్రతుకు
దొంతిభయములతోడిబ్రదుకు
ముంతనీళ్ళనే మునిగేటిబ్రదుకు
వంత బొరలి కడవల లేనిబ్రదుకు ||

మనసుచంచలమే మనువయినబ్రదుకు
దినదినగండాల దీరుబ్రదుకు
తనియ కాసలనె తగిలేటిబ్రదుకు
వెనకముందర చూడ వెరపయినబ్రదుకు ||

తెగి చేదె తీపయి తినియేటిబ్రదుకు
పగవారిపంచలపాలైన బ్రదుకు
తగువేంకటేశ్వరు దలచనిబ్రదుకు
పొగకు నోపక మంట బొగిలేటి బ్రదుకు ||


ETibraduku yETibraduku (Raagam: ) (Taalam: )

ETibraduku yETibraduku vokka
mATalOnE yaTamaTamainabraduku

saMtakUTamulE cavulayinabratuku
doMtiBayamulatODibraduku
muMtanILLanE munigETibraduku
vaMta borali kaDavala lEnibraduku

manasucaMcalamE manuvayinabraduku
dinadinagaMDAla dIrubraduku
taniya kAsalane tagilETibraduku
venakamuMdara cUDa verapayinabraduku

tegi cEde tIpayi tiniyETibraduku
pagavAripaMcalapAlaina braduku
taguvEMkaTESvaru dalacanibraduku
pogaku nOpaka maMTa bogilETi braduku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |