ఏటినేను యేటిబుద్ది యెక్కడిమాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
(రాగం: లలిత) (తాళం : )

ఏటినేను యేటిబుద్ది యెక్కడిమాయ
వీటిబొయ్యే వెర్రి గాను వివేకి గాను

ఆరసి కర్మము సేసి అవినన్ను బొదిగితే
దూరుదు గర్మము గొంది దూరుచు నేను
నేరక లంపటములు నేనే కొన్ని గట్టుకొని
పేరడి బరుల నందు బెట్టరంటాను

యెక్కుడు నాదోషములు యెన్నైనా వుండగాను
వొక్కరిపాపము లెంతు వూరకే నేను
తిక్కవట్టి నాకునాకే దేవతల కెల్లా మొక్కి
వొక్కరివాడ గాకుందు వుస్సురనుకొంటాను

విరతి బొందుదు గొంత వేరే సంసారము జేతు
యెరవుల దాడనే యెప్పుడు నేను
అరిది శ్రీవేంకటేశు డంతలో నన్ను నేలగా
దొరనైతి నధముడ దొల్లే నేను


Aetinaenu yaetibuddi (Raagam: Lalita) (Taalam: )

Aetinaenu yaetibuddi yekkadimaaya
Veetiboyyae verri gaanu vivaeki gaanu

Aarasi karmamu saesi avinannu bodigitae
Doorudu garmamu gomdi dooruchu naenu
Naeraka lampatamulu naenae konni gattukoni
Paeradi barula namdu bettaramtaanu

Yekkudu naadoshamulu yennainaa vumdagaanu
Vokkaripaapamu lemtu voorakae naenu
Tikkavatti naakunaakae daevatala kellaa mokki
Vokkarivaada gaakumdu vussuranukomtaanu

Virati bomdudu gomta vaerae samsaaramu jaetu
Yeravula daadanae yeppudu naenu
Aridi sreevaemkataesu damtalo nannu naelagaa
Doranaiti nadhamuda dollae naenu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |