ఏటికి సత్యాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటికి సత్యాలు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏటికి సత్యాలు సేసేవెందాకా నీవు
గాటముగనింకా దారుకాణించవలెనా ||

చెలియిచ్చిన పువ్వుల చెండునీచేతనున్నది
మలసి నీచేతకది మచ్చముగాదా
కొలది మీరగ తొల్లె గొల్లెతల మగడవు
యెలమి నీ యెడ్డతనా లెంచి చూపవలెనా ||

రమణి చేముద్దుటుంగరము నీవేలనున్నది
కొమరై నీపొందు కది గురుతుకాదా
తమితోడ నీవుతొల్లి ధర్మరాజు మరిదివి
గములై నీ నిజాలకు కడగురుతున్నదా ||

అంగనకంటసరి నేడట్టె మెడనున్నది
సంగతిగా నీకదే లాంచనము గాదా
చెంగట నన్నేలితివి శ్రీవేంకటేశ్వర
అంగపు నీరీతులకు నొఊగాములున్నవా ||


ETiki satyAlu (Raagam: ) (Taalam: )

ETiki satyAlu sEsEveMdAkA nIvu
gATamuganiMkA dArukANiMchavalenA ||

cheliyichchina puvvula cheMDunIchEtanunnadi
malasi nIchEtakadi machchamugAdA
koladi mIraga tolle golletala magaDavu
yelami nI yeDDatanA leMchi chUpavalenA ||

ramaNi chEmudduTuMgaramu nIvElanunnadi
komarai nIpoMdu kadi gurutukAdA
tamitODa nIvutolli dharmarAju maridivi
gamulai nI nijAlaku kaDagurutunnadA ||

aMganakaMTasari nEDaTTe meDanunnadi
saMgatigA nIkadE lAMchanamu gAdA
cheMgaTa nannElitivi SrIvEMkaTESvara
aMgapu nIrItulaku noUgAmulunnavA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |