ఏటికి నెవ్వరిపొందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటికి నెవ్వరిపొందు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏటికి నెవ్వరిపొందు యిస్సిరో చీచీ
నాటకములాల చీచీ నమ్మితిగా మిమ్మును ||

జవ్వనమదమ చీచీ చక్కదనమరో చీచీ
రవ్వైన రాజసగర్వమరో చీచీ
కొవ్వినమదమ చీచీ కూరిమియాసరో చీచీ
నవ్వులదేహమ చీచీ నమ్మితిగా మిమ్మును ||

ముచ్చటమమత చీచీ ముచ్చుమురిపెమ చీచీ
బచ్చురవణములోనిబచ్చన చీచీ
తెచ్చుకోలు తాలిములదిట్టతనమరో చీచీ
పుచ్చినపోకరో చీచీ పోయగా మీకాలము ||

సిరులచీకటి చీచీ సిలుగుసంపద చీచీ
పరవిభవమ చీచీ వాసిరో చీచీ
కరుణించె దిరువేంకటగిరిపతి నన్ను
విరసవర్తన చీచీ వీడెగా మీభారము ||


ETiki nevvaripoMdu (Raagam: ) (Taalam: )

ETiki nevvaripoMdu yissirO cIcI
nATakamulAla cIcI nammitigA mimmunu

javvanamadama cIcI cakkadanamarO cIcI
ravvaina rAjasagarvamarO cIcI
kovvinamadama cIcI kUrimiyAsarO cIcI
navvuladEhama cIcI nammitigA mimmunu

muccaTamamata cIcI muccumuripema cIcI
baccuravaNamulOnibaccana cIcI
teccukOlu tAlimuladiTTatanamarO cIcI
puccinapOkarO cIcI pOyagA mIkAlamu

sirulacIkaTi cIcI silugusaMpada cIcI
paraviBavama cIcI vAsirO cIcI
karuNiMce diruvEMkaTagiripati nannu
virasavartana cIcI vIDegA mIBAramu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |