ఏటికి దలకెద రిందరును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటికి దలకెద (రాగం: ) (తాళం : )

ఏటికి దలకెద రిందరును
గాటపుసిరులివి కానరొ ప్రజలు ||

ఎండల బొరలక యేచినచలిలో
నుండక చరిలో నుడుకక
అండనున్నహరి నాత్మదలచిన
పండినపసిడే బ్రతుకరొ ప్రజలు ||

అడవుల నలయక ఆకునలము దిని
కడుపులు గాలగ గరగక
బడిబడి లక్ష్మీపతికి దాసులై
పొడవగుపదవుల బొందరొ ప్రజలు ||

పొక్కేటికాళ్ళ పుండ్లు రేగగ
దిక్కులనంతట దిరుగక
గక్కన తిరువేంకటగిరిపతి గని
వొక్కమనసుతో నుండరొ ప్రజలు ||


ETiki dalakeda (Raagam: ) (Taalam: )

ETiki dalakeda riMdarunu
gATapusirulivi kAnaro prajalu

eMDala boralaka yEcinacalilO
nuMDaka carilO nuDukaka
aMDanunnahari nAtmadalacina
paMDinapasiDE bratukaro prajalu

aDavula nalayaka Akunalamu dini
kaDupulu gAlaga garagaka
baDibaDi lakShmIpatiki dAsulai
poDavagupadavula boMdaro prajalu

pokkETikALLa puMDlu rEgaga
dikkulanaMtaTa dirugaka
gakkana tiruvEMkaTagiripati gani
vokkamanasutO nuMDaro prajalu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |