ఏగతి నుద్దరించేవో యింతటిమీదట మమ్ము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏగతి నుద్దరించేవో (రాగం: లలిత) (తాళం : )

ఏగతి నుద్దరించేవో యింతటిమీదట మమ్ము
భోగపుగొరింకలచే బొలిసెబో పనులు

పరగి నాలుకసొమ్పు వరసిపొయ
పరులనే నుతియించి పలుమారును
విరసపు బాపములవినికిచే వీనులెల్లా
గొరమాలె మాకు నేటికులాచారములు

మొక్కలాన బంధనమునకు జాచి చాచి
యెక్కువ జేతులమహి మెందో పొయ
తక్కక పరస్త్రీల దలచి మనసు బుద్ది
ముక్కపొయ మాకు నేటిముందరిపుణ్యములు

యెప్పుడు నీచుల ఇండ్ల కెడ తాకి పాదములు
తప్పనితపములెల్లా దలగిపోయ
యిప్పుడే శ్రీవేంకటేశ యిటు నిన్ను గొలువగా
నెప్పున నే జేసినట్టి నేరమెల్లా నడగె


Aegati nuddarimchaevo (Raagam: Lalita) (Taalam: )

Aegati nuddarimchaevo yimtatimeedata mammu
Bhogapugorimkalachae bolisebo panulu

Paragi naalukasompu varasipoya
Parulanae nutiyimchi palumaarunu
Virasapu baapamulavinikichae veenulellaa
Goramaale maaku naetikulaachaaramulu

Mokkalaana bamdhanamunaku jaachi chaachi
Yekkuva jaetulamahi memdo poya
Takkaka parastreela dalachi manasu buddi
Mukkapoya maaku naetimumdaripunyamulu

Yeppudu neechula imdla keda taaki paadamulu
Tappanitapamulellaa dalagipoya
Yippudae sreevaemkataesa yitu ninnu goluvagaa
Neppuna nae jaesinatti naeramellaa nadage


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |