ఏకతాన వున్నవాడు యిదివో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏకతాన వున్నవాడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏకతాన వున్నవాడు యిదివో వీడె
చేకొని మొక్కరో మీరు చేతులెత్తి యిపుడు

మంచిమంచిపన్నీట మజ్జన మవధరించి
పంచమహావాద్యాలతో పరమాత్ముడు
అంచల గప్పురకాపు అంగముల మెత్తుకొని
కొంచక నిలుచున్నాడు గోణాముతోడను

తట్టపుణుగామీద దట్టముగ నించుకొని
తెట్టలై వేదనాదాల దేవదేవుడు
గుట్టుతోడ సొమ్ములెల్లా గుచ్చి కుచ్చి కట్టుకొని
వెట్టదీర సురట్ల విసరించుకొంటాను

తనిసి యలమేల్మంగ దాళిగా గట్టుకొనె
వెనుకొని యిదివో శ్రీవేంకటేశుడు
మునుకొని యారగించి మూడులోకములు మెచ్చ
చనవరిసతులతో సరసమాడుతాను


EkatAna vunnavADu (Raagam: ) (Taalam: )

EkatAna vunnavADu yidivO vIDe
cEkoni mokkarO mIru cEtuletti yipuDu

maMcimaMcipannITa majjana mavadhariMci
paMcamahAvAdyAlatO paramAtmuDu
aMcala gappurakApu aMgamula mettukoni
koMcaka nilucunnADu gONAmutODanu

taTTapuNugAmIda daTTamuga niMcukoni
teTTalai vEdanAdAla dEvadEvuDu
guTTutODa sommulellA gucci kucci kaTTukoni
veTTadIra suraTla visariMcukoMTAnu

tanisi yalamElmaMga dALigA gaTTukone
venukoni yidivO SrIvEMkaTESuDu
munukoni yAragiMci mUDulOkamulu mecca
canavarisatulatO sarasamADutAnu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |