ఎవ్వరు లేరూ హితవుచెప్పగ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరు లేరూ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరు లేరూ హితవుచెప్పగ వట్టీ
నొవ్వుల బడి నేము నొగిలేమయ్యా ||

అడవి బడినవాడు వెడల జోటులేక
తొడరి కంపలకిందు దూరినట్లు
నడుమ దురిత కాననములతరి బడి
వెడలలేక నేము విసిగేమయ్యా ||

తెవులువడినవాడు తినబోయి మధురము
చవిగాక పులుసులు చవిగోరినట్లు
భవరోగముల బడి పరమామృతము నోర
జవిగాక భవములు చవులాయనయ్యా ||

తనవారి విడిచి యితరమైనవారి
వెనక దిరిగి తావెర్రైనట్లు
అనయము తిరువేంకటాధీశు గొల్వక
మనసులోనివాని మరచేమయ్యా ||


evvaru lErU (Raagam: ) (Taalam: )

evvaru lErU hitavuceppaga vaTTI
novvula baDi nEmu nogilEmayyA

aDavi baDinavADu veDala jOTulEka
toDari kaMpalakiMdu dUrinaTlu
naDuma durita kAnanamulatari baDi
veDalalEka nEmu visigEmayyA

tevuluvaDinavADu tinabOyi madhuramu
cavigAka pulusulu cavigOrinaTlu
BavarOgamula baDi paramAmRutamu nOra
javigAka Bavamulu cavulAyanayyA

tanavAri viDici yitaramainavAri
venaka dirigi tAverrainaTlu
anayamu tiruvEMkaTAdhISu golvaka
manasulOnivAni maracEmayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |