ఎవ్వరు గర్తలుగారు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరు గర్తలుగారు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరు గర్తలుగారు యిందిరానాథుడే కర్త
నివ్వటిల్లాతనివారై నేమము దప్పకురో ||

కర్మమే కర్తయితే కడకు మోక్షము లేదు
అర్మిలి జీవుడు గర్తయైతే బుట్టుగేలేదు
మర్మపుమాయ గర్తయితే మరి విజ్ఞానమేలేదు
నిర్మితము హరిదింతే నిజమిదెరుగరో ||

ప్రపంచమే కర్తయితే పాపపుణ్యములు లేవు
వుపమ మనసు గర్తైయుంటే నాచారమేలేదు
కపటపు దెహములే కర్తలయితే చావులేదు
నెపము శ్రీహరిదింతే నేరిచి బ్రదుకరో ||

పలుశ్రుతులు గర్తలై పరగితే మేరలేదు
అల బట్టబయలు గర్తైతే నాధారము లేదు
యెలమి నిందరికి గర్త యిదివో శ్రీవేంకటాద్రి
నిలయపుహరి యింతే నేడే కొలువరో ||


evvaru gartalugAru (Raagam: ) (Taalam: )

evvaru gartalugAru yiMdirAnAthuDE karta
nivvaTillAtanivArai nEmamu dappakurO

karmamE kartayitE kaDaku mOkShamu lEdu
armili jIvuDu gartayaitE buTTugElEdu
marmapumAya gartayitE mari vij~jAnamElEdu
nirmitamu haridiMtE nijamiderugarO

prapaMcamE kartayitE pApapuNyamulu lEvu
vupama manasu gartaiyuMTE nAcAramElEdu
kapaTapu dehamulE kartalayitE cAvulEdu
nepamu SrIharidiMtE nErici bradukarO

paluSrutulu gartalai paragitE mEralEdu
ala baTTabayalu gartaitE nAdhAramu lEdu
yelami niMdariki garta yidivO SrIvEMkaTAdri
nilayapuhari yiMtE nEDE koluvarO


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |