ఎవ్వరుగలరమ్మా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరుగలరమ్మా (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరుగలరమ్మా యిక నాకు
నెవ్వగలలో జిత్తము నెలకొన్నదిపుడు ||

మనసుకోరిక దీని మానిపెదనంటినా
వొనగూడి మనసు నావొదలేదు
పెనగి తమకము వాపెదనంటినా మేన
అనయము వెరపు దానై యున్నధివుడు ||

చింత తాలిముల ముంచెదనంటినా మేన
సంతావముల సేయ జలపట్టెను
అంతరంగము నాది యంటినా నెవున
సంతతము నాతడే జట్టిగొనెనిపుడు ||

సింగారపు మెను నా చేతికి లోనంటినా
అంగవించి పరవశమై యున్నది
యింగితమెరిగి వేంకటేశుడు నాకంటినా
కంగినన్ను గారించి కలసెనిపుడు ||


evvarugalarammA (Raagam: ) (Taalam: )

evvarugalarammA yika nAku
nevvagalalO jittamu nelakonnadipuDu ||

manasukOrika dIni mAnipedanaMTinA
vonagUDi manasu nAvodalEdu
penagi tamakamu vApedanaMTinA mEna
anayamu verapu dAnai yunnadhivuDu ||

chiMta tAlimula muMchedanaMTinA mEna
saMtAvamula sEya jalapaTTenu
aMtaraMgamu nAdi yaMTinA nevuna
saMtatamu nAtaDE jaTTigonenipuDu ||

siMgArapu menu nA chEtiki lOnaMTinA
aMgaviMchi paravaSamai yunnadi
yiMgitamerigi vEMkaTESuDu nAkaMTinA
kaMginannu gAriMchi kalasenipuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |