ఎవ్వరి గాదన్న నిది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరి గాదన్న (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరి గాదన్న నిది నిన్ను గాదంట
యెవ్వరి గొలిచిన నిది నీకొలువు ||

అవయవములలో నది గాదిది గా
దవి మేలివి మేలన నేలా
భువియు బాతాళము దివియు నందలి జంతు
నివహ మింతయునూ నీదేహమేకాన ||

నీవు లేనిచోటు నిజముగ దెలిసిన
ఆవల నది గాదనవచ్చును
శ్రీవేంకటగిరి శ్రీనాథ సకలము
భావింప నీవే పరిపూర్ణుడవుగాన ||


evvari gAdanna (Raagam: ) (Taalam: )

evvari gAdanna nidi ninnu gAdaMTa
yevvari golicina nidi nIkoluvu

avayavamulalO nadi gAdidi gA
dani mElivi mElana nElA
Buviyu bAtALamu diviyu naMdali jaMtu
nivaha miMtayunU nIdEhamEkAna

nIvu lEnicOTu nijamuga delipina
Avala nadi gAdanavaccunu
SrIvEMkaTagiri SrInAtha sakalamu
BAviMpa nIvE paripUrNuDavugAna

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |