ఎవ్వరివాడో యెఱుగరాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరివాడో యెఱుగరాదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరివాడో యెఱుగరాదు
అవ్వలివ్వలిజీవు డాటలో పతిమే ||

ధర జనించకతొలుత తను గానరాదు
మరణమందినవెనుక మఱి కానరాదు
వురువడిదేహముతో నుందినయన్నాళ్ళే
మరలుజీవునిబదుకు మాయవో చూడ ||

యిహములో భోగించు నిందు గొన్నాళ్ళు
మహిమ పరలోకమున మలయు గొన్నాళ్ళు
తహతహల గర్మబంధముల దగిలినయపుడే
అహహ దేహికి బడుచులాటవో బదుకు ||

సంతానరూపమై సాగు ముందరికి
కొంత వెనకటిఫలము గుడువ దా దిరుగు
యింతటికి శ్రీవేంకటేశు డంతర్యామి
అంతి నితనిగన్నబదుకువో బదుకు ||


evvarivADO yerxugarAdu (Raagam: ) (Taalam: )

evvarivADO yerxugarAdu
avvalivvalijIvu DATalO patimE

dhara janiMcakatoluta tanu gAnarAdu
maraNamaMdinavenuka marxi kAnarAdu
vuruvaDidEhamutO nuMdinayannALLE
maralujIvunibaduku mAyavO cUDa

yihamulO BOgiMcu niMdu gonnALLu
mahima paralOkamuna malayu gonnALLu
tahatahala garmabaMdhamula dagilinayapuDE
ahaha dEhiki baDuculATavO baduku

saMtAnarUpamai sAgu muMdariki
koMta venakaTiPalamu guDuva dA dirugu
yiMtaTiki SrIvEMkaTESu DaMtaryAmi
aMti nitanigannabadukuvO baduku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |