ఎవ్వరివాడో ఈ దేహి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరివాడో ఈ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరివాడో ఈ దేహి
యివ్వల నవ్వల నీ దేహి ||

కామించు నూరకే కలవియు లేనివి
యేమిగట్టుకొనె నీ దేహి
వాములాయ నిరువదియొక వావులు
యేమని తెలిసెనో యీ దేహి ||

కందువ నిజములు గల్లలునడపి
యెందుకు నెక్కెనో యీ దేహి
ముందర నున్నవి మొగిదనపాట్లు
యిందె భ్రమసీ నీ దేహి ||

పంచేంద్రియముల పాలాయ జన్మము
యించుక యెరుగడు యీదేహి
అంచెల శ్రీ వేంకటాధీశ నీకృప
వంచగ గెలిచెను వడి నీ దేహి ||


evvarivADO I (Raagam: ) (Taalam: )

evvarivADO I dEhi
yivvala navvala nI dEhi

kAmiMcu nUrakE kalaviyu lEnivi
yEmigaTTukone nI dEhi
vAmulAya niruvadiyoka vAvulu
yEmani telisenO yI dEhi

kaMduva nijamulu gallalunaDapi
yeMduku nekkenO yI dEhi
muMdara nunnavi mogidanapATlu
yiMde BramasI nI dEhi

paMcEMdriyamula pAlAya janmamu
yiMcuka yerugaDu yIdEhi
aMcela SrI vEMkaTAdhISa nIkRupa
vaMcaga gelicenu vaDi nI dEhi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |