ఎవ్వరిభాగ్యం బెట్టున్నదో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరిభాగ్యం బెట్టున్నదో (రాగం:లలిత ) (తాళం : )

ఎవ్వరిభాగ్యం బెట్టున్నదో
దవ్వు చేరువకు తానె గురుతు

పరమమంగళము భగవన్నామము
సురలకు నరులకు శుభకరము
యిరవుగ నెఱిగిన యెదుటనె వున్నది
వరుసల మఱచినవారికి మాయ

వేదాంతసారము విష్ణుభక్తి యిది
అదిమునులమత మయినది
సాదించువారికి సర్వసాధనము
కాదని తొలగిన గడుశూన్యంబు

చేతినిదానము శ్రీవేంకటపతి
యేతల జూచిన నిందరికి
నీతియు నిదియే నిజఏవకులకు
పాఠకులకు నది భవసాగరము


Evvaribhaagyam bettunnado (Raagam: ) (Taalam: )

Evvaribhaagyam bettunnado
Davvu chaeruvaku taane gurutu

Paramamamgalamu bhagavannaamamu
Suralaku narulaku Subhakaramu
Yiravuga ne~rigina yedutane vunnadi
Varusala ma~rachinavaariki maaya

Vaedaamtasaaramu vishnubhakti yidi
Adimunulamata mayinadi
Saadimchuvaariki sarvasaadhanamu
Kaadani tolagina gadusoonyambu

Chaetinidaanamu sreevaemkatapati
Yaetala joochina nimdariki
Neetiyu nidiyae nijaaevakulaku
Paathakulaku nadi bhavasaagaramu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Evvari-Bhagyam---Bhairavi


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |