ఎవ్వరికైనను యివ్రాత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరికైనను యివ్రాత (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరికైనను యివ్రాత నను
నవ్వులు సేసెబో నావ్రాత ||

తొలిజన్మంబున దోషకారియై
నలుగడ దిప్పెను నావ్రాత
యిల దుర్గుణముల కీజన్మంబున
నలకువ సేసెబో నావ్రాత ||

పురుషుని జేసల్పుని ననిపించుట
నరజన్మమునకు నావ్రాత
తరుచయ్యినైపాతక మరుపెట్టుక
నరకము చూపెబో నావ్రాత ||

పామఱితనమున బహువేదనలను
నామ సెనసెబో నావ్రాత
కామితఫలు వేంకటపతిని గొలిచి
నామతి దెలిపెబో నావ్రాత ||


evvarikainanu yivrAta (Raagam: ) (Taalam: )

evvarikainanu yivrAta nanu
navvulu sEsebO nAvrAta

tolijanmaMbuna dOShakAriyai
nalugaDa dippenu nAvrAta
yila durguNamula kIjanmaMbuna
nalakuva sEsebO nAvrAta

puruShuni jEsalpuni nanipiMcuTa
narajanmamunaku nAvrAta
tarucayyinaipAtaka marupeTTuka
narakamu cUpebO nAvrAta

pAmarxitanamuna bahuvEdanalanu
nAma senasebO nAvrAta
kAmitaPalu vEMkaTapatini golici
nAmati delipebO nAvrAta


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |