ఎవ్వరికిగలదమ్మ యింత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరికిగలదమ్మ యింత (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరికిగలదమ్మ యింత సౌభాగ్యము
యివ్వల నీతో సరి యెంచరాదే నొరుల ||

వీడిన తురముతోడ విరుల పైపై రాల
వాడిక కన్నులతోడ వచ్చేనేమి
వడియు జెమటతోడ వత్తివంటి మోవితోడా
నడపు మురిపెములతోడ నవ్వేవేమే ||

నిద్దుర కన్నులతోడ నిండుబులకలతోడ
ముద్దుగారే మోముతోడ మురిసేవేమే
వొద్దనే శ్రీవేంకటేశుడొగిగూడు తెరుగమే
ముద్దురాల నేడు నీ మోహ మెంచరాదే ||


evvarikigaladamma (Raagam: ) (Taalam: )

evvarikigaladamma yiMta sauBAgyamu
yivvala nItO sari yeMcarAdE norula

vIDina turamutODa virula paipai rAla
vADika kannulatODa vaccEnEmi
vaDiyu jemaTatODa vattivaMTi mOvitODA
naDapu muripemulatODa navvEvEmE

niddura kannulatODa niMDubulakalatODa
muddugArE mOmutODa murisEvEmE
voddanE SrIvEMkaTESuDogigUDu terugamE
muddurAla nEDu nI mOha meMcarAdE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |