ఎవ్వడోకాని యెరుగరాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వడోకాని యెరుగరాదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వడోకాని యెరుగరాదు కడు
దవ్వులనే వుండు తలపులో నుండు ||

యెదయవు తనరెక్క లెగసి పోలేడు
కడు దాగుగాని దొంగయు గాడు
వడి గిందుపడును సేవకుడునుగాడు
వెడగుగోళ్ళు వెంచు విటుడును గాడు ||

మిగుల బొట్టివాడు మింటికిని బొడవు
జగడాలు తపసి వేషములును
మగువకై పోరాడు మరి విరక్తుండును
తగు గాపుబనులు నెంతయు దెల్లదనము ||

తరుణుల వలపించు దగిలి పైకొనడు
తురగము దోలు రౌతునుగాడు
తిరువేంకటాద్రిపై పరగు నెప్పుడును
పరమమూర్తియై పరగు నీఘనుడు ||


evvaDOkAni yerugarAdu (Raagam: ) (Taalam: )

evvaDOkAni yerugarAdu kaDu
davvulanE vuMDu talapulO nuMDu

yedayavu tanarekka legasi pOlEDu
kaDu dAgugAni doMgayu gADu
vaDi giMdupaDunu sEvakuDunugADu
veDagugOLLu veMcu viTuDunu gADu

migula boTTivADu miMTikini boDavu
jagaDAlu tapasi vEShamulunu
maguvakai pOrADu mari viraktuMDunu
tagu gApubanulu neMtayu delladanamu

taruNula valapiMcu dagili paikonaDu
turagamu dOlu rautunugADu
tiruvEMkaTAdripai paragu neppuDunu
paramamUrtiyai paragu nIGanuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |