ఎఱుక గలుగునా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎఱుక గలుగునా (రాగం: ) (తాళం : )

ఎఱుక గలుగునా డెఱుగడటా
మఱచినమేనితొ మరి యెఱిగీనా ||

పటువైభవముల బరగేటినాడె
తటుకున శ్రీహరి దలచడటా
కుటిలదేహియై కుత్తిక బ్రాణము
తటతటనదరగ దలచీనా ||

ఆలుబిడ్డలతో మహాసుఖ మందుచు
తాలిమితో హరి దలచడటా
వాలినకాలునివసమైనప్పుడు
దాళి వేడగా దలచీనా ||

కొఱతలేని తేకువ దానుండేటి
తఱి వేంకటపతి దలచడటా
మరులు దేహియై మఱచివున్నయడ
తఱచుటూరుపుల దలచీనా ||


erxuka galugunA (Raagam: ) (Taalam: )

erxuka galugunA DerxugaDaTA
marxacinamEnito mari yerxigInA

paTuvaiBavamula baragETinADe
taTukuna SrIhari dalacaDaTA
kuTiladEhiyai kuttika brANamu
taTataTanadaraga dalacInA

AlubiDDalatO mahAsuKa maMducu
tAlimitO hari dalacaDaTA
vAlinakAlunivasamainappuDu
dALi vEDagA dalacInA

korxatalEni tEkuva dAnuMDETi
tarxi vEMkaTapati dalacaDaTA
marulu dEhiyai marxacivunnayaDa
tarxacuTUrupula dalacInA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |