ఎప్పుడును గుట్టుతోడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎప్పుడును గుట్టుతోడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎప్పుడును గుట్టుతోడి యిల్లాండ్లము నేము
వొప్పుగ సిగ్గు విడువనోజగాదు మాకును ||

మాట మాటలను నీకు మనసిచ్చి మెచ్చి యాపె
కాటుక కన్నుల జూచి కరగించీని
తేటలు నేరుచునాపె తేలించనోపు నాపె
యేటికి యవ్వరిపొందులేమి బాతి యికను ||

చేయివేసి చేయివేసి చెక్కునొక్కి చేత మొక్కి
మాయపు నవ్వులు నవ్వి మరగించీని
చాయలకు వచ్చునాపె సరసములాడు నాపె
ఆయనాయ వున్నసుద్దులాడ నేల యికను ||

వలపులు చల్లి చల్లి వాడికెగా నిన్ను గూడి
వెలయించ నేర్చునాపె యిన్నిటా నాపె
అలరి శ్రీ వేంకటేశ అప్పటి నన్ను గూడితి
తొలుతటి సద్దులేల దొమ్ములేల యికను ||


eppuDunu guTTutODi (Raagam: ) (Taalam: )

eppuDunu guTTutODi yillAMDlamu nEmu
voppuga siggu viDuvanOjagAdu mAkunu

mATa mATalanu nIku manasicci mecci yApe
kATuka kannula jUci karagiMcIni
tETalu nErucunApe tEliMcanOpu nApe
yETiki yavvaripoMdulEmi bAti yikanu

cEyivEsi cEyivEsi cekkunokki cEta mokki
mAyapu navvulu navvi maragiMcIni
cAyalaku vaccunApe sarasamulADu nApe
AyanAya vunnasuddulADa nEla yikanu

valapulu calli calli vADikegA ninnu gUDi
velayiMca nErcunApe yinniTA nApe
alari SrI vEMkaTESa appaTi nannu gUDiti
tolutaTi saddulEla dommulEla yikanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |