ఎన్ని మహిమల వాడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్ని మహిమల (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్ని మహిమల వాడే ఈ దేవుడు
కనుల పండువులెల్ల గదిసినట్లుండె ||

పోలింపు కర్పూర కాపు పురుషోత్తమునికి
ఏలీల నుండె నని యెంచి చూచితే
పాల జలధిలోన పవళింపగా మేన
మేలిమి మీగ డంటిన మెలుపుతో నుండె ||

తట్టు పునుగు కాపు దైవ శిఖామణికి
ఎట్టుండెనని మది నెంచి చూచితే
చిట్టకాన రేపల్లెలో చీకటి తప్పు సేయగా
అట్టె రాత్రులు మేన నంటి నట్లుండె ||

అలమేలు మంగతో అట్టె సొమ్ము ధరించి
ఎలమి శ్రీ వేంకటేశు నెంచి చూచితే
కలిమిగల ఈ కాంత కౌగిట పెనగగాను
నిలువెల్ల సిరులై నిండినట్లుండె ||


enni mahimala (Raagam: ) (Taalam: )

enni mahimala vADE I dEvuDu
kanula paMDuvulella gadisinaTluMDe

pOliMpu karpUra kApu puruShOttamuniki
ElIla nuMDe nani yeMci cUcitE
pAla jaladhilOna pavaLiMpagA mEna
mElimi mIga DaMTina meluputO nuMDe

taTTu punugu kApu daiva SiKAmaNiki
eTTuMDenani madi neMci cUcitE
ciTTakAna rEpallelO cIkaTi tappu sEyagA
aTTe rAtrulu mEna naMTi naTluMDe

alamElu maMgatO aTTe sommu dhariMci
elami SrI vEMkaTESu neMci cUcitE
kalimigala I kAMta kaugiTa penagagAnu
niluvella sirulai niMDinaTluMDe


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |