ఎన్నాళ్ళున్నా నిట్టె కదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నాళ్ళున్నా నిట్టె (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్నాళ్ళున్నా నిట్టె కదా
విన్నని వెరగులె వేడుకలాయె ||

భువి నెట్టున్నా బోయేదే కా
చవులకు జవియగు శరీరము
ధ్రువమని యీ సుఖ దుఃఖ రోగములు
భవముల కిదియే బందములాయె ||

ఎంత వొరలినా నిదే తాగద
కంతల కంతల కాయమిది
బొంత దగలుచుక పొరలగ బొరలగ
సంత కూటములె సరసములాయె ||

కైపుసేసినా ఘనమౌనే కా
పాపము బుణ్యము బైపై నే
యీ పుట్టుగునకు ఈ వేంకటపతి
దీపించగ బెను దెరువొకటాయె ||


ennALLunnA niTTe (Raagam: ) (Taalam: )

ennALLunnA niTTe kadA
vinnani veragule vEDukalAye

Buvi neTTunnA bOyEdE kA
cavulaku javiyagu SarIramu
dhruvamani yI suKa duHKa rOgamulu
Bavamula kidiyE baMdamulAye

eMta voralinA nidE tAgada
kaMtala kaMtala kAyamidi
boMta dagalucuka poralaga boralaga
saMta kUTamule sarasamulAye

kaipusEsinA GanamaunE kA
pApamu buNyamu baipai nE
yI puTTugunaku I vEMkaTapati
dIpiMcaga benu deruvokaTAye


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |