ఎన్నాళ్ళదాక దానిట్టె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నాళ్ళదాక దానిట్టె (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్నాళ్ళదాక దానిట్టె వుండుట బుద్ధి
కన్నపోవుట పూర్వకర్మశేషం

కలకాలమెల్ల దుఃఖమెకాగ బ్రాణికిని
వలదా సుఖము గొంతవడియైనను
కలుషబుద్ధుల బ్రజ్ఞగల దింతయును మంట
గలసిపోవుటే పూర్వకర్మశేషం ||

జాలి తొల్లియుబడ్డజాలె నేడునుగాక
మేలు వొద్దా యేమిటినై నాను
తాలిమిలో హరి దలచక యెఱుకెల్ల
గాలిబోవుట పూర్వకర్మశేషం ||

తరగనినరకపుబాధయు నేడునుగాక
దరి చేరవలదా యింతటనైనను
తిరువేంకటాద్రిపైదేవుని గొలువక
గరివడే భవమెల్ల కర్మశేషం ||


ennALLadAka dAniTTe (Raagam: ) (Taalam: )

ennALLadAka dAniTTe vuMDuTa buddhi
kannapOvuTa pUrvakarmaSEShaM

kalakAlamella duHKamekAga brANikini
valadA suKamu goMtavaDiyainanu
kaluShabuddhula braj~jagala diMtayunu maMTa
galasipOvuTE pUrvakarmaSEShaM

jAli tolliyubaDDajAle nEDunugAka
mElu voddA yEmiTinai nAnu
tAlimilO hari dalacaka yerxukella
gAlibOvuTa pUrvakarmaSEShaM

taraganinarakapubAdhayu nEDunugAka
dari cEravaladA yiMtaTanainanu
tiruvEMkaTAdripaidEvuni goluvaka
garivaDE Bavamella karmaSEShaM


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |