ఎన్నడు విజ్ఞానమిక నాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నడు విజ్ఞానమిక (రాగం: శివరంజని) (తాళం : ఆది)

ఎన్నడు విజ్ఞానమిక నాకు
విన్నపమిదె శ్రీ వేంకటనాథా ||

బాసిన బాయవు బంధములు
ఆస దేహమున్నన్నాళ్ళు
కోసిన తొలగవు కోరికలు
గాసిలి చిత్తము కలిగినన్నాళ్ళు ||

కొచ్చిన కొరయవు కోపములు
గచ్చుల గుణములు గలిగినన్న్నాళ్ళు
తచ్చిన తగలవు తహ తహలు
రచ్చల విషయపు రతులన్నాళ్ళు ||

ఒకటి కొకటికిని ఒడబడవు
అకట శ్రీవేంకటాధిపుడా
సకలము నీవే శరణంటే ఇక
వికటము లణగెను వేడుక నాళ్ళు ||


ennaDu vij~jAnamika (Raagam: ) (Taalam: )

ennaDu vij~jAnamika nAku
vinnapamide SrIvEMkaaTanAtha

bAsina bAyavu BavabaMdhamulu
Asa I dEhamunnannALLu
kOsina tolagavu kOrikalu
gAsili cittamu kaliginannALLu

koccina korayavu kOpamulu
gaccula guNamulu galiginannnALLu
taccina tagalavu taha tahalu
raccala viShayapu ratulannALLu

okaTi kokaTikini oDabaDavu
akaTa SrIvEMkaTAdhipuDA
sakalamu nIvE SaraNaMTE ika
vikaTamu laNagenu vEDuka nALLu

బయటి లింకులు[మార్చు]

Ennadu-Vignanamikanaaku-BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |