ఎన్నడు పక్వము గా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నడు పక్వము (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్నడు పక్వము గా దిదె యింద్రియభోగంబులచే
సన్నము దొడ్డును దోచీ సంసారఫలంబు ||

తిత్తితో నూరేండ్లకును దేహము పండగబండగ
చిత్తంబెన్నడు పండక చిక్కెను కసుగాయై
పొత్తులపుణ్యముబాపము పులుసును తీపై రసమున
సత్తు నసత్తును దోచీ సంసారఫలంబు ||

వెదవడి పుత్రులుపౌత్రులే విత్తులు లోలో మొలచియు
పొది గర్మపుపూ మారదు పూపిందెయిన దిదే
తుదనిదె సుఖమును దుఃఖము తోలును గింజయు ముదురుక
చదురము వలయము తోచీ సంసారఫలంబు ||

వినుకలిచదువుల సదలో వేమరు మాగగ బెట్టిన
ఘనకర్మపుటొగ రుడుగదు కమ్మర పులిగాయై
మనుమని శ్రీవేంకటేశుకు మహినాచార్యుడు కానుక
చనవున నియ్యగ వెలసెను సంసారఫలంబు ||


ennaDu pakvamu (Raagam: ) (Taalam: )

ennaDu pakvamu gA dide yiMdriyaBOgaMbulacE
sannamu doDDunu dOcI saMsAraPalaMbu

tittitO nUrEMDlakunu dEhamu paMDagabaMDaga
cittaMbennaDu paMDaka cikkenu kasugAyai
pottulapuNyamubApamu pulusunu tIpai rasamuna
sattu nasattunu dOcI saMsAraPalaMbu

vedavaDi putrulupautrulE vittulu lOlO molaciyu
podi garmapupU mAradu pUpiMdeyina didE
tudanide suKamunu duHKamu tOlunu giMjayu muduruka
caduramu valayamu tOcI saMsAraPalaMbu

vinukalicaduvula sadalO vEmaru mAgaga beTTina
GanakarmapuToga ruDugadu kammara puligAyai
manumani SrIvEMkaTESuku mahinAcAryuDu kAnuka
canavuna niyyaga velasenu saMsAraPalaMbu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |