ఎన్నడు దీరీ నీతెందేపలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నడు దీరీ (రాగం: దేపాళం) (తాళం : )

ఎన్నడు దీరీ నీతెందేపలు (?)
పన్నిన జీవులబంధములు.

భారపుజిత్తము ప్రవాహరూపము
వూరెటిమదములు వీటెత్తె
తీర వింద్రయపుదేహభ్రాంతులు
కోరేటికోర్కుల గొండలు వెరిగె

ఉడికేటిపాపము లుగ్రనరకములు
తొడికేటికర్మము తోడంటు
విడువవు భవములు వెంటవెంటనే
చిడుముడి జిత్తము చీకటి వడెను.

రపణపుభవములు రాట్నపుగుండ్రలు
చపలపుబుద్దులు జలనిధులు
ఇపుడిదె శ్రీవేంకటేశుడ నీవే
కపటమువాయగ గరుణించితివి.


Ennadu deeree (Raagam: Daepaalam) (Taalam: )

Ennadu deeree neetemdaepalu (?)
Pannina jeevulabamdhamulu.

Bhaarapujittamu pravaaharoopamu
Vooretimadamulu veetette
Teera vimdrayapudaehabhraamtulu
Koraetikorkula gomdalu verige

Udikaetipaapamu lugranarakamulu
Todikaetikarmamu todamtu
Viduvavu bhavamulu vemtavemtanae
Chidumudi jittamu cheekati vadenu.

Rapanapubhavamulu raatnapugumdralu
Chapalapubuddulu jalanidhulu
Ipudide sreevaemkataesuda neevae
Kapatamuvaayaga garunimchitivi.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |