ఎన్నడు జెడని యీవులిచ్చీని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నడు జెడన (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్నడు జెడని యీవులిచ్చీని మాధవుడు
పన్నిన యాస లితనిపైపై నిలుపవో ||

కొననాలుకా! హరిగుణములే నుడుగవో
మనసా! ఆతని దివ్య మహిమెంచవో
తనువా! శ్రీపతి తీర్థదాహమే కోరవో
యెనలేని అడియాస లేటికి నీకికను ||

వీనులారా! యేపొద్దు విష్ణుకథలే వినరో
ఆనినచేతు లితనికంది మొక్కరో
కానుక చూపులాల కమలాక్షు జూడరో
యీ నేటి పాపాల బారినేల పడేరికను ||

నలిబాదాలాల! హరి నగరికే నడవరో
కలభక్తి యాతనిపై ఘటియించరో
చలమా! శ్రీవేంకటేశు సంగతినే వుండవో
యెలయింపు గోరికలకేల పారేవికను ||


ennaDu jeDani (Raagam: ) (Taalam: )

ennaDu jeDani yIvuliccIni mAdhavuDu
pannina yAsa litanipaipai nilupavO

konanAlukA! hariguNamulE nuDugavO
manasA! Atani divya mahimeMcavO
tanuvA! SrIpati tIrthadAhamE kOravO
yenalEni aDiyAsa lETiki nIkikanu

vInulArA! yEpoddu viShNukathalE vinarO
AninacEtu litanikaMdi mokkarO
kAnuka cUpulAla kamalAkShu jUDarO
yI nETi pApAla bArinEla paDErikanu

nalibAdAlAla! hari nagarikE naDavarO
kalaBakti yAtanipai GaTiyiMcarO
calamA! SrIvEMkaTESu saMgatinE vuMDavO
yelayiMpu gOrikalakEla pArEvikanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |