ఎన్నటి చుట్టమో యాకె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నటి చుట్టమో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్నటి చుట్టమో యాకె నెరుగ నేను
అన్నిటా నేనే నీకు నాలనంటా నుందును ||

నెలత యెవ్వతో కాని నిన్ను బొడగనవచ్చే
చెలప చెమటలతో సిగ్గులతోడ
చెలుల చెప్పుమనుచుచు జేరి వాకిటనున్నది
తొలుత నీవాపె మోము తోగి చూడవయ్యా ||

వాని నీకేమౌనో కాని, వలపుల మాటలాడి
వేవేగ దురుము జార విరులరాల
దేవులవలె దలుపుదెరచి లోనికేతెంచె
భావించి యాపెగురుతు పరికించివయ్యా ||

యెంత పనికోగాని యేకతము గద్దనీను
సంతసాలు గడునిండ జవులురేగ
యింతలో శ్రీ వేంకటేశ యే నలమేలుమంగను
చెంత నన్నేలితి వాకె జిత్తగించవయ్యా ||


ennaTi cuTTamO (Raagam: ) (Taalam: )

ennaTi cuTTamO yAke neruga nEnu
anniTA nEnE nIku nAlanaMTA nuMdunu

nelata yevvatO kAni ninnu boDaganavaccE
celapa cemaTalatO siggulatODa
celula ceppumanucucu jEri vAkiTanunnadi
toluta nIvApe mOmu tOgi cUDavayyA

vAni nIkEmaunO kAni, valapula mATalADi
vEvEga durumu jAra virularAla
dEvulavale dalupuderaci lOnikEteMce
BAviMci yApegurutu parikiMcivayyA

yeMta panikOgAni yEkatamu gaddanInu
saMtasAlu gaDuniMDa javulurEga
yiMtalO SrI vEMkaTESa yE nalamElumaMganu
ceMta nannEliti vAke jittagiMcavayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |