ఎను పోతుతో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎను పోతుతో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎను పోతుతో నెద్దు నేరుగట్టిన యత్లు
యెనసి ముందర సాగదేటి బ్రదుకు ||

కడలేని యాసచే కరగి కరగి చిత్త
మెడమ వంకకు వచ్చె నేటి బ్రదుకు
పొడవైన సమతతో బొదల బొదల మాస
మిడుమపాట్లు బడనేటి బ్రదుకు ||

తెగదెంపులేని భ్రాంతికిజిక్కి యాచార
మెగసి గొందులు దూరె నేటి బ్రదుకు
వగగొన్న మోహతాపము వేరుగ విజ్గ్యాన
మిగురువెట్టక మానె నేటి బ్రదుకు ||

భావింప రోత లోబడి పొరలెడి సొఊఖ్హ్య
మేవగింపడు జీవుడేటి బ్రదుకు
శ్రీవేంకటేశుపై చిత్త మొక్కటెకాని
యేవంక సుఖ్హము లే దేటిబ్రదుకు ||


enu pOtutO (Raagam: ) (Taalam: )

enu pOtutO neddu nErugaTTina yatlu
yenasi muMdara sAgadETi braduku ||

kaDalEni yAsachE karagi karagi chitta
meDama vaMkaku vachche nETi braduku
poDavaina samatatO bodala bodala mAsa
miDumapATlu baDanETi braduku ||

tegadeMpulEni bhrAMtikijikki yAchAra
megasi goMdulu dUre nETi braduku
vagagonna mOhatApamu vEruga vijgyAna
miguruveTTaka mAne nETi braduku ||

bhAviMpa rOta lObaDi poraleDi soUKhya
mEvagiMpaDu jIvuDETi braduku
SrIvEMkaTESupai chitta mokkaTekAni
yEvaMka suKhamu lE dETibraduku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |