ఎదురు గుదురుగాను మేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎదురు గుదురుగాను (రాగం: ) (తాళం : )

ఎదురు గుదురుగాను మేల నవ్వీనే
యెదుగా తడవునుండి యేల నవ్వీనే ||

వరుసలు వంతులును వనితల మాదుకోగా
యిరవైన విభుడు తానేల నవ్వీనే
తరమిడి నిద్దరము తన్ను దగ వడిగితే
యెరవులు సేసుకొని యేల నవ్వీనే ||

వొక్కరొక్కరము సొమ్ములొనరగ సిరిచూడగ
యిక్కువైన రమణుడు యేల నవ్వీనీ
చకగామాలోనే మమ్ము సంతసముసేయమంటాను
యిక్కడా మామోము చూచి యేల నవ్వీనే ||

మోవిమీద గుఱుతులు మూసుకొనే మమ్ముజూచి
యీవేళ శ్రీవేంకటేశుడేల నవ్వీనే
భావించి మమ్మేలితివి పాడి దిద్దుమంటేను
యే వెలదులతోనైన నేల నవ్వీనే ||


eduru gudurugAnu (Raagam: ) (Taalam: )

eduru gudurugAnu mEla navvInE
yedugA taDavunuMDi yEla navvInE

varusalu vaMtulunu vanitala mAdukOgA
yiravaina viBuDu tAnEla navvInE
taramiDi niddaramu tannu daga vaDigitE
yeravulu sEsukoni yEla navvInE

vokkarokkaramu sommulonaraga siricUDaga
yikkuvaina ramaNuDu yEla navvInI
cakagAmAlOnE mammu saMtasamusEyamaMTAnu
yikkaDA mAmOmu cUci yEla navvInE

mOvimIda gurxutulu mUsukonE mammujUci
yIvELa SrIvEMkaTESuDEla navvInE
BAviMci mammElitivi pADi diddumaMTEnu
yE veladulatOnaina nEla navvInE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |