ఎదురుబడి కాగిళ్ళు యేరులాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎదురుబడి కాగిళ్ళు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎదురుబడి కాగిళ్ళు యేరులాయ మీ వలపు
అదను బదనుగూడి అడుసాయె వలపు ||

చిక్కని చెమటలను చిప్పిలీని వలపు
చొక్కపు కరగులను జొబ్బిలీని వలపు
చక్కని సరసముల జాలు వాలీ వలపు
తెక్కుల మచ్చికలచే దీగె వారీ వలపు ||

జవ్వనము కళల రసములబ్బీ వలపు
నివ్వటిట్లు కోరికల నీరుకమ్మీ వలపు
రవ్వల తమకముల వువ్విళ్ళూరీ వలపు
చివ్వన దరితీపుల జిడ్డుకట్టీ వలపు ||

పంతపు రతులనే పాలుగారీ వలపు
బంతి మోవులనే కడు బచ్చిదేరీ వలపు
ఇంతలో శ్రీ వేంకటేశ యెనసి మీరుండగాను
దొంతరచుట్టరికాన దొప్పదోగీ వలపు ||


edurubaDi kAgiLLu (Raagam: ) (Taalam: )

edurubaDi kAgiLLu yErulAya mI valapu
adanu badanugUDi aDusAye valapu ||

cikkani cemaTalanu cippilIni valapu
cokkapu karagulanu jobbilIni valapu
cakkani sarasamula jAlu vAlI valapu
tekkula maccikalacE dIge vArI valapu ||

javvanamu kaLala rasamulabbI valapu
nivvaTiTlu kOrikala nIrukammI valapu
ravvala tamakamula vuvviLLUrI valapu
civvana daritIpula jiDDukaTTI valapu ||

paMtapu ratulanE pAlugArI valapu
baMti mOvulanE kaDu baccidErI valapu
iMtalO SrI vEMkaTESa yenasi mIruMDagAnu
doMtaracuTTarikAna doppadOgI valapu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |