ఎదుటినిధానమ వెటుజూచిన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎదుటినిధానమ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎదుటినిధానమ వెటుజూచిన నీ
వదె వేంకటగిరియనంతుడా ||

సొగిసి భాద్రపదశుద్ధచతుర్దశి
తగువేడుక నిందరు గొలువ
పగటుసంపదలు బహుళమొసగు నీ
వగు వేంకటగిరియనంతుడా ||

తొలుత సుశీలకు దుశ్శీలవలన
వెలయు సంపదల విముఖుడవై
వలెనని కొలిచిన వడి గాచినమా
యలవేంకటగిరియనంతుడా ||

కరుణ గాచితివి కౌండిన్యుని మును
పరగినవృద్ధబ్రాహ్మడవై
దొరవులు మావులు ధృవముగ గాచిన
హరి వేంకటగిరియనంతుడా ||


eduTinidhAnama (Raagam: ) (Taalam: )

eduTinidhAnama veTujUcina nI
vade vEMkaTagiriyanaMtuDA

sogisi BAdrapadaSuddhacaturdaSi
taguvEDuka niMdaru goluva
pagaTusaMpadalu bahuLamosagu nI
vagu vEMkaTagiriyanaMtuDA

toluta suSIlaku duSSIlavalana
velayu saMpadala vimuKuDavai
valenani kolicina vaDi gAcinamA
yalavEMkaTagiriyanaMtuDA

karuNa gAcitivi kauMDinyuni munu
paraginavRuddhabrAhmaDavai
doravulu mAvulu dhRuvamuga gAcina
hari vEMkaTagiriyanaMtuDA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |