ఎదుటనున్నాడు వీడె ఈ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎదుటనున్నాడు వీడె (రాగం: ) (తాళం : )

ఎదుటనున్నాడు వీడె ఈ బాలుడు
మదిదెలియమమ్మ ఏమరులోగాని ||

పరమ పురుషుడట పసులగాచెనట
సరవులెంచిన విన సంగతా యిది
హరియె తానట ముద్దులందరికి జేసెనట
యిరవాయ నమ్మ సుద్దులేటివోగాని ||

వేదాల కొడయడట వెన్నలు దొమ్గిలెనట
నాదాన్ని విన్నవారికి నమ్మికాయిది
ఆదిమూల మితడట ఆడికెల చాతలట
కాదమ్మ యీ సుద్దులెట్టికతలో గాని ||

అల బ్రహ్మ తండ్రియట యశోదకు బిడ్డడట
కొలదొకరికి చెప్ప కూడునా యిది
తెలిసి శ్రీ వేంకటాద్రి దేవుడై విలిచెనట
కలదమ్మ తనకెంత కరుణోగాని ||


eduTanunnADu vIDe (Raagam: ) (Taalam: )

eduTanunnADu vIDe I bAluDu
madideliyamamma EmarulOgAni

parama puruShuDaTa pasulagAcenaTa
saravuleMcina vina saMgatA yidi
hariye tAnaTa muddulaMdariki jEsenaTa
yiravAya namma suddulETivOgAni

vEdAla koDayaDaTa vennalu domgilenaTa
nAdAnni vinnavAriki nammikAyidi
AdimUla mitaDaTa ADikela cAtalaTa
kAdamma yI sudduleTTikatalO gAni

ala brahma taMDriyaTa yaSOdaku biDDaDaTa
koladokariki ceppa kUDunA yidi
telisi SrI vEMkaTAdri dEvuDai vilicenaTa
kaladamma tanakeMta karuNOgAni


బయటి లింకులు[మార్చు]

EdutanunnaduVeedeEeBaludu-BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |