ఎత్తరే ఆరతులీపై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎత్తరే ఆరతులీపై (రాగం: ) (తాళం : )

ఎత్తరే ఆరతులీపై కింతులాల
హత్తెను శ్రీవేంకటేశు కలమేలుమంగ ||

హరి వురముపై సొమ్ము అరతగట్టిన తాళి
సరిలేని దేవుని సంసార ఫలము
సిరులకు బుట్టినిల్లు సింగారముల విత్తు
మెరగుబోడి యలమేలుమంగ ||

పరమాత్మునికి నాత్మభావములో కీలుబొమ్మ
కెరలుచు నితడు భోగించే మేడ
సరసపు సముద్రము సతమైన కొంగుపైడి
అరిది సంపదలది యలమేలుమంగ ||

శ్రీవేంకటేశుని దేవి చిత్తజుగన్నతల్లి
యీవిభుని కాగిటిలో యేచినకళ
బూవపు పెండ్లి మేలు పొందిన నిధానము
ఆవల నీవల నీపె యలమేలుమంగ ||


ettarE AratulIpai (Raagam: ) (Taalam: )

ettarE AratulIpai kiMtulAla
hattenu SrIvEMkaTESu kalamElumaMga

hari vuramupai sommu aratagaTTina tALi
sarilEni dEvuni saMsAra Palamu
sirulaku buTTinillu siMgAramula vittu
meragubODi yalamElumaMga

paramAtmuniki nAtmaBAvamulO kIlubomma
keralucu nitaDu BOgiMcE mEDa
sarasapu samudramu satamaina koMgupaiDi
aridi saMpadaladi yalamElumaMga

SrIvEMkaTESuni dEvi cittajugannatalli
yIviBuni kAgiTilO yEcinakaLa
bUvapu peMDli mElu poMdina nidhAnamu
Avala nIvala nIpe yalamElumaMga


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |