ఎట్టు మోసపోతి నేను యివియెల్ల నిజమని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు మోసపోతి (రాగం: శంకరాభరణం) (తాళం : )

ఎట్టు మోసపోతి నేను యివియెల్ల నిజమని
నెట్టాన హరినే నమ్మనేర నయితిగా

దేహమిది నాదని తెలిసి నమ్మివుండితే
ఆహా నే నొల్లనన్నా నటే ముదిసె
వూహల నాభోగమెల్లా వొళ్ళబట్టెనంటా నుంటే
దాహముతోడ నినుముదాగిననీరాయగా

మనసు నాదని నమ్మి మది మది నే పెంచితి__
ననుగుబంచేంద్రియములందు గూడెను
యెనసి ప్రాణవాయువు లివి సొమ్మని నమ్మితి
మెనసి లోను వెలినై ముక్కు వాత నున్నవి

ఇందుకొరకె నేను ఇన్నాళ్ళు పాటువడితి
ముందు వెనకెంచక నే మూఢుడ నైతి
అంది శ్రీవేంకటేశ్వరు డంతటా నుండి నా_
చందము చూచి కావగ జన్మమే యీడేరె


Ettu mosapoti (Raagam:Samkaraabharanam ) (Taalam: )

Ettu mosapoti naenu yiviyella nijamani
Nettaana harinae nammanaera nayitigaa

Daehamidi naadani telisi nammivumditae
Aahaa nae nollanannaa natae mudise
Voohala naabhogamellaa vollabattenamtaa numtae
Daahamutoda ninumudaaginaneeraayagaa

Manasu naadani nammi madi madi nae pemchiti__
Nanugubamchaemdriyamulamdu goodenu
Yenasi praanavaayuvu livi sommani nammiti
Menasi lonu velinai mukku vaata nunnavi

Imdukorake naenu innaallu paatuvaditi
Mumdu venakemchaka nae moodhuda naiti
Amdi sreevaemkataesvaru damtataa numdi naa_
Chamdamu choochi kaavaga janmamae yeedaere


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |