ఎట్టు నేరిచితివయ్య యిన్నివాహనములెక్క

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు నేరిచితివయ్య యిన్నివాహనములెక్క (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టు నేరిచితివయ్య యిన్నివాహనములెక్క
గట్టిగా నిందుకే హరి కడుమెచ్చేమయ్యా // పల్లవి //

గరుడునిమీఁదెక్కి గమనించితివి నాఁడు
అరుదైన పారిజాతహరణానకు
గరిమతో రథమెక్కి కదలితి వల్లనాఁడు
సొరిది బ్రాహ్మణపడుచుల నుద్ధరించను // ఎట్టు //

చక్కఁగాఁ గుబేరుని పుష్పక మెక్కి కదలితి
మక్కువ సీతాదేవి మరలించను
తక్కక వాయుజు నెక్కి దాడివెటితివి నాఁడు
చొక్కపువానరులపౌఁజులు చూడను // ఎట్టు //

కొట్టఁగొన నీవు రాతిగుఱ్ఱము నెక్కి తోలితి -
పట్టియెడ నధర్మము నడఁచఁగను
మెట్టుక శ్రీవేంకటేశమీఁదఁ బల్లకి యెక్కితి -
విట్టె యిందిరఁ గూడి యేఁగుఁబెండ్లి యేఁగును // ఎట్టు //


eTTu nErichitivayya yinnivAhanamulekka (Raagam: ) (Taalam: )

eTTu nErichitivayya yinnivAhanamulekka
gaTTigA niMdukE hari kaDumechchEmayyA // pallavi //

garuDunimIdekki gamaniMchitivi nADu
arudaina pArijAtaharaNAnaku
garimatO rathamekki kadiliti vallanADu
soridi brAhmaNapaDuchula nuddhariMchanu // eTTu //

chakkagA gubEruni puShpaka mekki kadaliti
makkuva sItAdEvi maraliMchanu
takkaka vAyuju nekki dADiveTitivi nADu
chokkapuvAnarulapaujulu chUDanu // eTTu //

koTTagona nIvu rAtigurramu nekki tOliti
paTTiyeDa nadharmamu naDachaganu
meTTuka SrIvEMkaTESamIda ballaki yekkiti
viTTe yiMdira gUDi yEgubeMDli yEgunu // eTTu //


బయటి లింకులు[మార్చు]

Endagaani-Needagani---BKP






అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |