ఎట్టు నిద్దిరించెనో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు నిద్దిరించెనో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టు నిద్దిరించెనో యీ రేతిరెల్లాను
పట్టి చుట్టుక పయ్యద పడ దీసీ క్రిశ్ణుడూ ||

కడు వే కువనే లేచి కన్నులు పులుము కొంటా
కడు పక్కలించి నూక లయ్యానని
కుడుకోకచే బట్టి నా కొంగొకచేత బట్టి
అడిగీ నన్నము క్రుశ్ణుడప్పుడే చూడరే ||

పెరుగు దరువనన్ను దిరిగి రా జుట్టి చుట్టి
కురుచ మాటల ముద్దు గునియుచును
తిరిగి కవ్వపు గొల దిక్క గా గిలించి పట్టి
తరి వెన్న వెట్టుమనీ తగునే యీ క్రిశ్ణుడు ||

తనకు బెట్టినది యా తలి పడుచుల కిచ్చి
కినిసి ముచ్చిలి యార గించీ దాను
అనయము శ్రీవేంకటాద్రి క్రిశ్ణుడు నేడు
తనిసి తన యెంగిలి తగ నాకు నిచ్చెనే ||


eTTu niddiriMchenO (Raagam: ) (Taalam: )

eTTu niddiriMchenO yI rEtirellAnu
paTTi chuTTuka payyada paDa dIsI krishNuDU ||

kaDu vE kuvanE lEchi kannulu pulumu koMTA
kaDu pakkaliMchi nUka layyAnani
kuDukOkachE baTTi nA koMgokachEta baTTi
aDigI nannamu krushNuDappuDE chUDarE ||

perugu daruvanannu dirigi rA juTTi chuTTi
kurucha mATala muddu guniyuchunu
tirigi kavvapu gola dikka gA giliMchi paTTi
tari venna veTTumanI tagunE yI krishNuDu ||

tanaku beTTinadi yA tali paDuchula kichchi
kinisi muchchili yAra giMchI dAnu
anayamu SrIvEMkaTAdri krishNuDu nEDu
tanisi tana yeMgili taga nAku nichchenE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |