ఎట్టు దరించీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు దరించ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టు దరించీ నిదె యీజీవుడు
బట్టబయలుగా బరచీ నొకటి ||

చెడనిమట్టిలో జేసినముద్దే
నడుమ ముంచుకొన్నది నొకటి
తడియనినీరై తడివొడమింపుచు
పడిసీని వేవుర వడితో నొకటి ||

పాయనితనుదీపనములుగా నటు
చేయుచు మది వేచీ నొకటి
కాయపుచుట్టరికమ్ములు చేయుచు
రేయిబగలు విహరించీ నొకటి ||

ఇన్నియు దానే యేచి కపటములు
పన్నీ నిదె లోపల నొకటి
వెన్నెలచూపుల వేంకటేశ నిను
యెన్నికతో గడు నెదిరీ నొకటి ||


eTTu dariMcI (Raagam: ) (Taalam: )

eTTu dariMcI nide yIjIvuDu
baTTabayalugA baracI nokaTi

ceDanimaTTilO jEsinamuddE
naDuma muMcukonnadi nokaTi
taDiyaninIrai taDivoDamiMpucu
paDisIni vEvura vaDitO nokaTi

pAyanitanudIpanamulugA naTu
cEyucu madi vEcI nokaTi
kAyapucuTTarikammulu cEyucu
rEyibagalu vihariMcI nokaTi

inniyu dAnE yEci kapaTamulu
pannI nide lOpala nokaTi
vennelacUpula vEMkaTESa ninu
yennikatO gaDu nedirI nokaTi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |