ఎట్టు గెలుతు బంచేంద్రియముల నే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు గెలుతు (రాగం: పంతువరాళి) (తాళం: ఆది) (స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

ఎట్టు గెలుతు బంచేంద్రియముల నే
బట్టరానిఘనబలవంతములు

కడునిసుమంతలు కన్నులచూపులు
ముడుగక మిన్నులు ముట్టెడిని
విడువక సూక్ష్మపువీనులు యివిగో
బడిబడి నాదబ్రహ్మము మోచె

అదె తిలపుష్పంబంతనాసికము
కదిసి గాలి ముడెగట్టెడని
పొదిగి నల్లెడే పొంచుక నాలికె
మొదలుచు సర్వము మింగెడిని

బచ్చెనదేహపుపైపొర సుఖమే
యిచ్చ బ్రపంచం బీనెడిని
చెచ్చెర మనసిది శ్రీవేంకటేశ్వరు
దచ్చి తలచగా దరిచెరెడిని


Ettu gelutu (Raagam: Panthuvarali) (Taalam: Adi) (Composed by Dr Josyabhatla)

Ettu gelutu bamchaemdriyamula nae
Battaraanighanabalavamtamulu

Kadunisumamtalu kannulachoopulu
Mudugaka minnulu muttedini
Viduvaka sookshmapuveenulu yivigo
Badibadi naadabrahmamu moche

Ade tilapushpambamtanaasikamu
Kadisi gaali mudegattedani
Podigi nalledae pomchuka naalike
Modaluchu sarvamu mimgedini

Bachchenadaehapupaipora sukhamae
Yichcha brapamcham beenedini
Chechchera manasidi sreevaemkataesvaru
Dachchi talachagaa daricheredini

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |