ఎటువంటి వలపో యెవ్వరిో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎటువంటి వలపో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎటువంటి వలపో యెవ్వరి కొలది గాదు
ఘటనతో దమకించి గనుగొనవయ్యా ||

తళుకున నిన్నుజూచి తలవంచుకొని యింతి
తలపోసి నీరూపు తనలోననె
నిలువు జెమటతోడ నిట్టూరుపులతోడ
చెలరేగి గుబ్బతిలీ జిత్తగించవయ్యా ||

కోరినీపై నాసపడి గొబ్బునను సిగ్గుపడి
పెర బెట్టి మాటలాడీ బెదవులనె
సారపు తురుముతోడ జవ్వనభారము తోడ
ఆరీతి నివ్వెరగందీ నాదరించవయ్యా ||

కౌగిటికి జెయ్యి చాచి కన్నులనే నీకుమొక్కి
మాగినమోవి యిచ్చీ మతకాననె
చేగదేర నిన్నుగూడె శ్రీవేంకటేశుడ
వీగదలమేలు మంగ వినోదించవయ్యా ||


eTuvaMTi valapO (Raagam: ) (Taalam: )

eTuvaMTi valapO yevvari koladi gAdu
GaTanatO damakiMci ganugonavayyA

taLukuna ninnujUci talavaMcukoni yiMti
talapOsi nIrUpu tanalOnane
niluvu jemaTatODa niTTUrupulatODa
celarEgi gubbatilI jittagiMcavayyA

kOrinIpai nAsapaDi gobbunanu siggupaDi
pera beTTi mATalADI bedavulane
sArapu turumutODa javvanaBAramu tODa
ArIti nivveragaMdI nAdariMcavayyA

kaugiTiki jeyyi cAci kannulanE nIkumokki
mAginamOvi yiccI matakAnane
cEgadEra ninnugUDe SrIvEMkaTESuDa
vIgadalamElu maMga vinOdiMcavayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |