ఎటువంటి రౌద్రమోో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎటువంటి రౌద్రమ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎటువంటి రౌద్రమో యెటువంటి కోపమో
తటతట నిరువంక దాటీ వీడే ||

తోరంపు బెనుచేతుల మల్లచరచి
దారుణలీల బెదవు లపుడుకరచి
కారించి చాణూరు గడుభంగపరచి
వీరుడై యెముకలు విరచీ వీడే ||

పిడుగడచినయట్టు పెడచేత నడిచి
పడనీక పురములోపల జొరబొడిచి
తొడికి చాణూరు నెత్తుక దయవిడిచి
వడివెట్టి నెత్తురు వడిచి వీడే ||

బుసకొట్టుచును వూరువుల జెమరించి
మసిగాగ బెదపెదమల్లుల దంచీ
నెసగి శ్రీతిరువేంకటేశుడై మించి
ముసిముసినవ్వుల ముంచీ వీడీ ||


eTuvaMTi raudramO (Raagam: ) (Taalam: )

eTuvaMTi raudramO yeTuvaMTi kOpamO
taTataTa niruvaMka dATI vIDE

tOraMpu benucEtula mallacaraci
dAruNalIla bedavu lapuDukaraci
kAriMci cANUru gaDuBaMgaparaci
vIruDai yemukalu viracI vIDE

piDugaDacinayaTTu peDacEta naDici
paDanIka puramulOpala joraboDici
toDiki cANUru nettuka dayaviDici
vaDiveTTi netturu vaDici vIDE

busakoTTucunu vUruvula jemariMci
masigAga bedapedamallula daMcI
nesagi SrItiruvEMkaTESuDai miMci
musimusinavvula muMcI vIDI


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |