ఎటువంటి మచ్చికలో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎటువంటి మచ్చికలో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎటువంటి మచ్చికలో యెట్టి తరితీపులో
చిటుకన నే వినేను చెవుల పండుగలు||

చెలరేఁగి యాపె నీకుఁ జెప్పెనిందాఁక సుద్దులు
వెలలేని వేడుకతో వింటివి నీవు
తలఁపునఁ బట్టెనా తమి నీకుఁ బుట్టెనా
అలరి యా సంతోసము లానతియ్యవయ్య

పలుమారు నీయెదుటఁ బాడె నాపె పాటలు
తలయూఁచి మెచ్చితివి దానికి నీవు
కలిగెనా నీకు మేలు కలఁగెనా నీకు గుండె
ఎలుఁగెత్తి నాకుఁ గొంత యెరిఁగించవయ్య

ఎలమి నీతో నామె యేకతములెల్లా నాడె
వలపులు చల్లితివి వద్దనుండి
నిలిచి శ్రీవేంకటేశ నే నలమేల్మంగను
కలిసితి వెచ్చరించు కలవెల్లా నాకును


eTuvaMTi maccikalO (Raagam: ) (Taalam: )

eTuvaNTi maccikalO yETi taritIpulO
ciTukanE vinEnu cevula paNDugalu

calarEgi yApe nIku ceppeniMdAka suddulu
velalEni vEDukatO viMTivi nIvu
talapuna baTTenA tami nIku buTTenA
alara yA saMtOShamu lAsa tiyyavayya

palumAru nIyeduTa pADenApe pATalu
talayUci meccitivi dAnikinIvu
kaligenA nIku mElu kaligenA nIku guMDe
elugetti nAku koMta yerigiMcavayya

elimi nItOnApai yEkatamu lellanADe
valapulu callitivi vaddanuMDi
nilici SrIvENkaTESa nEnalamElmaMganu
kalisiti veccariMcu kalavella nAkunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |