ఎక్కడ చూచిన వీరే యింటింటిముంగిటను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడ చూచిన (రాగం:దేపాళం ) (తాళం : )

ఎక్కడ చూచిన వీరే యింటింటిముంగిటను
పెక్కుచేతలు సేసేరు పిలువరే బాలుల ||

పిన్నవాడు కృష్ణుడు పెద్దవాడు రాముడు
వన్నె నిద్ద రమడలవలె నున్నారు
వెన్నలు దొంగిలుదురు వీడు వాడు నొక్కటే
పన్నుగడై వచ్చినారు పట్టరే యీబాలుల ||

నల్లనివాడు కృష్ణుడు తెల్లనివాడు రాముడు
అల్లదివో జోడుకోడెలై వున్నారు
వెల్లవిరై తిరిగేరు వేరు లేదిద్దరికిని
పెల్లుగ యశోదవద్ద బెట్టరె యీబాలుల ||

రోల జిక్కె నొకడు రోకలి పట్టె నొకడు
పోలిక సరిబేనికి బొంచి వున్నారు
మేలిమి శ్రీవేంకటాద్రి మించిరి తానే తానై
ఆలించి నెవ్వరి నేమి ననకురే బాలుల ||


Ekkada choochina (Raagam:Daepaalam ) (Taalam: )

Ekkada choochina veerae yimtimtimumgitanu
Pekkuchaetalu saesaeru piluvarae baalula

Pinnavaadu krshnudu peddavaadu raamudu
Vanne nidda ramadalavale nunnaaru
Vennalu domgiluduru veedu vaadu nokkatae
Pannugadai vachchinaaru pattarae yeebaalula

Nallanivaadu krshnudu tellanivaadu raamudu
Alladivo jodukodelai vunnaaru
Vellavirai Tirigaeru vaeru laediddarikini
Pelluga yasodavadda bettare yeebaalula

Rola jikke nokadu rokali patte nokadu
Polika saribaeniki bomchi vunnaaru
Maelimi sreevaemkataadri mimchiri taanae taanai
Aalimchi nevvari naemi nanakurae baalula


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |