ఎక్కడి పాపము లెక్కడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడి పాపము (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కడి పాపము లెక్కడి పుణ్యము
లొక్కట గెలిచితి మోహో నేము ||

ప్రపన్నులెదుటను బడినయాతుమకు
చపలత మరి నాశము లేదు
ఉపమల గురుకృపనొనరిన మనసుకు
రపముల మరి నేరములే లేవు ||

ఘనతరద్వయాధికారగు దేహికి
మినుకుల భవభయమే లేదు
చనువుల హరిలాంఛన కాయమునకు
వెనుకొను కర్మపువెట్టియు లేదు ||

శ్రీవేంకటేశ్వరు జేరిన ధర్మికి
ఆవల మరి మాయలు లేవు
కైవశమాయను కైవల్య పదమును
జావు ముదిమితో నడ్డే లేదు ||


ekkaDi pApamu (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDi pApamu lekkaDi puNyamu
lokkaTa geliciti mOhO nEmu

prapannuleduTanu baDinayAtumaku
capalata mari nASamu lEdu
upamala gurukRupanonarina manasuku
rapamula mari nEramulE lEvu

GanataradvayAdhikAragu dEhiki
minukula BavaBayamE lEdu
canuvula harilAMCana kAyamunaku
venukonu karmapuveTTiyu lEdu

SrIvEMkaTESvaru jErina dharmiki
Avala mari mAyalu lEvu
kaivaSamAyanu kaivalya padamunu
jAvu mudimitO naDDE lEdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |