ఎక్కడి కంసుడు యిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడి కంసుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కడి కంసుడు యిక నెక్కడి భూభారము
చిక్కువాప జనియించె శ్రీకృష్ణుడు ||

అదివో చంద్రోదయ మదివో రోహిణిపొద్దు
అదన శ్రీకృష్ణుడందె నవతారము
గదయు శంఖచక్రాలుగల నాలుగు చేతుల
నెదిరించియున్నాడు ఇదివో బాలుడు ||

వసుదేవుడల్ల వాడే వరుస దేవకి యదే
కొసరే బ్రహ్మాదుల కొండాట మదె
పొసగ బొత్తులమీద బురుటింటి లోపల
శిసువై మహిమ చూపె శ్రీకృష్ణుడు ||

పరంజ్యోతిరూప మిది పాండవుల బ్రదికించె
అరిది కౌరవుల సంహారమూ నిదె
హరికర్ఘ్యము లీరో జయంతి పండుగ సేయరో
కెరలి శ్రీవేంకటాద్రి కృష్ణుడితడు ||


ekkaDi kaMsuDu (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDi kaMsuDu yika nekkaDi BUBAramu
cikkuvApa janiyiMce SrIkRuShNuDu

adivO caMdrOdaya madivO rOhiNipoddu
adana SrIkRuShNuDaMde navatAramu
gadayu SaMKacakrAlugala nAlugu cEtula
nediriMciyunnADu idivO bAluDu

vasudEvuDalla vADE varusa dEvaki yadE
kosarE brahmAdula koMDATa made
posaga bottulamIda buruTiMTi lOpala
Sisuvai mahima cUpe SrIkRuShNuDu

paraMjyOtirUpa midi pAMDavula bradikiMce
aridi kauravula saMhAramU nide
harikarGyamu lIrO jayaMti paMDuga sEyarO
kerali SrIvEMkaTAdri kRuShNuDitaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |