ఎక్కడిమతము లింక నేమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడిమతము లింక (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కడిమతము లింక నేమి సోదించేము నేము
తక్కక శ్రీపతి నీవే దయజూతుగాక ||

కాదనగ నెట్టవచ్చు కన్నులెదుటి లోకము
లేదనగ నట్టవచ్చు లీలకర్మము
నీదాసుడ ననుచు నీమరుగు చొచ్చుకొంటే
యేదెసనైనా బెట్టి యీడేరింతుగాక ||

తోయ నెట్టవచ్చు మించి తొలకేటి నీమాయ
పాయనెట్టవచ్చు యీభవబంధాలు
చేయూర నిన్ను బూజించి చేరి నీముద్రలు మోచి
యీయెడ నీవే యీడేరింతుగాక ||

తెలియగ నెట్టవచ్చు ద్రిష్టమైననీమహిమ
తలచగ నెట్టవచ్చు తగునీరూపు
నెలవై శ్రీవేంకటేశ నీవు గలవనుండగా
యిలమీద మమ్ము నీవే యీడేరింతుగాక ||


ekkaDimatamu liMka (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDimatamu liMka nEmi sOdiMcEmu nEmu
takkaka SrIpati nIvE dayajUtugAka

kAdanaga neTTavaccu kannuleduTi lOkamu
lEdanaga naTTavaccu lIlakarmamu
nIdAsuDa nanucu nImarugu coccukoMTE
yEdesanainA beTTi yIDEriMtugAka

tOya neTTavaccu miMci tolakETi nImAya
pAyaneTTavaccu yIBavabaMdhAlu
cEyUra ninnu bUjiMci cEri nImudralu mOci
yIyeDa nIvE yIDEriMtugAka

teliyaga neTTavaccu driShTamainanImahima
talacaga neTTavaccu tagunIrUpu
nelavai SrIvEMkaTESa nIvu galavanuMDagA
yilamIda mammu nIvE yIDEriMtugAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |