ఎక్కడా నెఱుగమమ్మ యిటువంటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడా నెఱుగమమ్మ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కడా నెఱుగమమ్మ యిటువంటి బత్తి
చిక్కంచే దెటువలెనే చేతిలోనికతని ||

మనసు నొచ్చీనంటా మాటలాడ వెరచేవు
చెనకే దెటువలెనే చెలువునిని
వనితరో పతి కొప్పొ వంగీనంటూ లోగేవు
పెనగే దెటువలెనే ప్రియమైన వేళను ||

వెంగెమవునో యనుచును వెస నవ్వజాల్వు
సంగతయ్యే దెటులనే సరసములు
యెంగిలయ్యీ నంటామోవి యించుకంతా నడుగవు
ముంగిట రతులనింక ముందెటువలెనే ||

సిగ్గువడీనో యంటా చెరగుపట్టి తియ్యపు
వెగ్గళించే దెట్టే శ్రీ వేంకటేశుని
యెగ్గు వట్టీనోయంటా నిట్టెగోరు దాకించేవు
వొగ్గి కూడితివి యిట్టే వుబ్బుతెలిసే దెట్టే ||


ekkaDA nerxugamamma (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDA nerxugamamma yiTuvaMTi batti
cikkaMcE deTuvalenE cEtilOnikatani

manasu noccInaMTA mATalADa veracEvu
cenakE deTuvalenE celuvunini
vanitarO pati koppo vaMgInaMTU lOgEvu
penagE deTuvalenE priyamaina vELanu

veMgemavunO yanucunu vesa navvajAlvu
saMgatayyE deTulanE sarasamulu
yeMgilayyI naMTAmOvi yiMcukaMtA naDugavu
muMgiTa ratulaniMka muMdeTuvalenE

sigguvaDInO yaMTA ceragupaTTi tiyyapu
veggaLiMcE deTTE SrI vEMkaTESuni
yeggu vaTTInOyaMTA niTTegOru dAkiMcEvu
voggi kUDitivi yiTTE vubbutelisE deTTE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |